Wpadł z towarem w drodze na targowisko

  • Udaremniliśmy czarnorynkową sprzedaż  37 tys. sztuk papierosów.
  • Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków mogły wynieść ponad 42 tys. złotych.

Ujawnienia dokonali funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS patrolujący okolice bazaru przy ul. Broniewskiego w Bydgoszczy. W pewnym momencie  zauważyli w jego pobliżu obywatela Armenii, u którego wcześniej wielokrotnie znajdowali nielegalne wyroby tytoniowe. Mężczyzna wchodził na targowisko, niosąc pokaźnych rozmiarów torbę. Mundurowi zadecydowali o zatrzymaniu obcokrajowca i sprawdzeniu bagażu. Podejrzenia okazały się słuszne, ponieważ  w torbie znaleźli 240 paczek papierosów bez znaków akcyzy. Kolejne nielegalne papierosy bez banderoli akcyzowych funkcjonariusze KAS ujawnili podczas przeszukania mieszkania należącego do Ormianina. Łącznie  funkcjonariusze zabezpieczyli 1850 paczek (37 tys. sztuk) papierosów różnych marek.

Niska jakość opakowań zatrzymanych papierosów może wskazywać na to, że   nie są one produktami oryginalnymi.  Dlatego o zdarzeniu poinformowano przedstawicieli właściciela praw do znaku towarowego.

Gdyby zajęte przez KAS papierosy zostały sprzedane, Skarb Państwa straciłby co najmniej 42 tys. złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Postępowanie w sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu. Mężczyźnie za popełnienie przestępstwa skarbowego grozi wysoka grzywna (do 720 stawek dziennych), kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Krajowa Administracja Skarbowa Oddział Bydgoszcz