XII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią za nami

XII Sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią odbyła się w dniu 26 września 2019 roku w murach Nakielskiego Ośrodka Kultury.

W dzisiejszej sesji udział wziął Sławomir Napierała – burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią w asyście Krzysztofa Kopiszki – sekretarza oraz Tomasza Angielczyka – skarbnika.
Na wstępie  Halina Mnichowska – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej wraz z członkami Ewą Hoppe i Sławomirem Krainskim podziękowali osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się przy organizacji dożynek, a na ręce burmistrza przekazano pamiątkę  uczestnictwa w dożynkach jasnogórksich. Naszą Gminę reprezentował wieniec sołectwa Ślesin.

Po stwierdzeniu kworum i zatwierdzeniu porządku obrad burmistrz odczytał obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał opatrzone licznymi informacjami uzupełniającymi. Następnie rozpoczęła się żywa dyskusja między radnymi, a włodarzem. Dopytywano o wnioski i decyzje z odbytych spotkań, szczegóły planowanych inwestycji oraz ich terminy realizacji,  czy współpracy z miastami partnerskimi. Poruszono temat o postępach w pracach nad programem mieszkanie plus oraz inwestycji park and ride.

Dalsza część sesji obfitowała w szereg uchwał w sprawie wyrażenie zgód na zawarcie umów przez burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią najmu w trybie bezprzetargowym. Radni nadali nazwy nowych ulic w Paterku – Miętowa i Lawendowa.

Następnie Paweł Wiśniewski – przewodniczący Rady Miejskiej, przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za wykonanie budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku. Informacje dotyczącą sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie Gminy przedstawił Jarosław Warmke – inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. Zwrócono uwagę na klęskę suszy, w której poszkodowanych zostało w naszej Gminie 250 gospodarstw. Podano również kwotę pomocy poszkodowanym, którzy mogą liczyć na dopłatę w wysokości 1000 zł od ha. Takie pieniądze dostaną rolnicy, którzy ponieśli największe, sięgające 70 proc. straty.

Na zakończenie sesji, nie zabrakło głosów i wolnych wniosków. Radni wnioskowali m. in.: o interwencję do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę uszkodzonych w wypadku drogowym barier ochronnych na moście w Występie. Zwrócono także uwagę, że obwieszczenia wyborcze, które otrzymują sołtysi i przewodniczący samorządów do wywieszenia, nie mieszczą się w gablotkach informacyjnych.