XXI sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 26 sierpnia 2020 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski pod przewodnictwem Zbigniewa Sabacińskiego obradowała XXI sesja Rady Powiatu Nakielskiego. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawiła starosta nakielski Tadeusz Sobol. Radni zapoznali się z informacjami na temat stanu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu nakielskiego, zapoznali się z sprawozdaniami kierowników nadzorów wodnych z działań podejmowanych na obszarze powiatu nakielskiego za 2019 rok. Zapoznali się z informacją Ilony Świstowskiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o stanie sanitarnym na terenie powiatu. Obecna na sesji Pani Inspektor odpowiadała na pytania radnych. W tym punkcie starosta nakielski poinformował radnych o przygotowaniu szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski do rozpoczęcia roku szkolnego uwzględniającą zapewnienie reżimu sanitarnego w okresie epidemii koronawirusa. Radni zapoznali się także o działalności Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. W dalszej części podjęto uchwały ws.:

  • zmieniającej uchwałę ws/ przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nakielskiego na 2020 rok;
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zespołów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski oraz określenia warunków i sposobu ich przyznawania;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2020.

Starosta Nakielski przedstawił także informację o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).