Zebranie sołeckie w Mrozowie

9 marca 2020 r. o godzinie 18.00 odbyło się zebranie sołeckie w miejscowości Mrozowo. Zebranie rozpoczęła i prowadziła Sołtys Jadwiga Gapa. Przywitała przybyłego wójta gminy Sadki Dariusza Gryniewicza, przewodniczącego rady gminy Andrzeja Niedbałe oraz mieszkańców. W dalszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 r. Następnie wójt przekazał informacje dotyczące m.in. z systemem gospodarki odpadami i nieprawidłową segregacją, trwającym remontem budynku Posterunku Policji oraz gazyfikacji gminy. Pytania mieszkańców dotyczyły ułożenia kostki brukowej, sprzątania śmieci, sprzątania po psach, aby uzupełnić połamane choinki. Mieszkaniec prosił o zgłoszenie do Straży Gminnej, problemu palenia w celu sprawdzenia czym jest palone w piecach.

Urząd Gminy Sadki