„Bezradność w sprawie polskich złóż i bogactw” – konferencja prasowa Konfederacji Bydgoszcz

Paweł Sieg: Nikt nie może spać spokojnie, kiedy obraduje polski sejm. Z początkiem września prezydent podpisał nowelizację prawa geologicznego, które wprowadza m.in. pojęcie „złoża strategicznego”. Okazuje się, że właściciel gruntu, na terenie którego ministerstwo znajdzie takie złoże strategiczne dostanie zakaz zabudowy na własnej działce. Nie przewidziano możliwości odwołania się od decyzji ani odszkodowania dla właściciela gruntu. Tak właśnie PiS systematycznie pozbawia nas prawa własności. Ministerialny zakaz może objąć też jednostki samorządu terytorialnego, a więc np. gmina nie będzie w stanie wytyczyć na własnym terenie nowej drogi. Trzeba pamiętać, że złoża w naszym kraju, to 2/3 naszej powierzchni. Mapa kraju zapełni się terenami, na których niemożliwe okaże się choćby zbudowanie domu jednorodzinnego na własnej działce czy nowej drogi gminnej i to przy braku faktycznych planów wydobycia w tym miejscu. Polityka PiSu jest zupełnie nielogiczna. Z jednej strony podczas swoich rządów zamknęli 14 kopalń, uzależniając nas od importu surowców, a teraz będą pozbawiać majątku pod pretekstem zabezpieczania nowych złóż. Konfederacja sprzeciwia się takim bolszewickim zapędom.

 

Biuro Prasowe Konfederacji Bydgoszcz