Oddziaływanie wobec skazanych poprzez podtrzymywanie kontaktu z rodziną

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest istotnym elementem w procesie resocjalizacji. Na terenie potulickiego więzienia systematycznie realizowany jest program readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. Ojcem zostać łatwo. Znacznie trudniej nim być.

Readaptacja społeczna

Mówiąc o procesie readaptacji osób osadzonych nie sposób pominąć jak ogromnie ważną rolę pełni rodzina. Ma ona stanowić ogniwo do którego resocjalizacja będzie się odnosić i w pełni korzystać z jej zasobów po odpowiednim ukierunkowaniu działań. Rodzina musi być sojusznikiem administracji penitencjarnej, a tym samym być istotnym elementem tej pracy i w niej współuczestniczyć. Warunkiem sprzyjającym poprawnemu powrotowi do społeczeństwa jest pomoc rodziny w wejściu w pozytywne role społeczne, pozbawione znamion destrukcyjnych i dalekie od wzorów przestępczych. Zatem tak ważnym i istotnym elementem resocjalizacji jest podtrzymywanie kontaktów z rodziną, ponieważ dzięki niej osadzeni mają możliwość zachowania pozytywnego obrazu własnej osoby, odnoszą satysfakcję emocjonalną, utrzymują silną identyfikację z rodziną, nabywają i utwierdzają się w przekonaniu, że są nadal ważni.

Więzi rodzicielskie

Posiadanie więzi rodzicielskich jest nieodzownym elementem warunkującym trwanie, istnienie oraz rozwój rodziny. Więź rodzinna wyodrębnia się z więzi społecznych, jako ta wyjątkowa i niesamowicie istotna, stanowiąca komponent procesu resocjalizacji osadzonych. Kara pozbawienia wolności nie może odbywać się kosztem zrywania więzi łączącej skazanych  rodziną, gdyż więź ta leży u podstaw życia tej rodziny, przesądza o jego integracji lub dezintegracji. Często też to właśnie rodzina stanowi o możliwości i skuteczności wszelkich oddziaływań penitencjarnych.

Ojciec w więzieniu

Kiedy tata trafia do zakładu karnego, dziecko zaczyna żyć w zawieszeniu. Jeśli ojciec pracuje za granicą, przyjeżdża na święta i można do niego w każdej chwili zadzwonić. Ojciec więzień staje się nieumiejscowiony, znika. Rzecz dla dziecka nie do pojęcia. Zaczyna się bać, że tak może zniknąć również mama czy dziadkowie. Przebywanie taty w jednostce penitencjarnej nie jest powodem do dumy. W tym czasie mama przejmuje szereg obowiązków spoczywających dotychczas na barkach mężczyzny. Jak powiedzieć dzieciom i czy w ogóle, że tata ma do odbycia wyrok? Nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko jest inne i konieczne jest indywidualne podejście.

Funkcja zabawy w wychowaniu dziecka

Rolą taty jest dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa, siły, pewności siebie, odwagi i mądrości życiowej, która ułatwi w przyszłości pokonywanie licznych trudności życiowych. To tata poprzez aktywne zabawy, przekazywanie wiedzy czy zachętę do działania umożliwia dziecku dostęp do otaczającego go świata. Ponadto dla dzisiejszych ojców niezwykle ważna jest emocjonalna bliskość z dzieckiem, a bycie pełnoetatowym zaangażowanym tatą pozytywnie wpływa na samopoczucie mężczyzn i rozładowuje stres.

Oddziaływania resocjalizacyjne

Mężczyzna, który jest ojcem może być dla swojego dziecka filarem i jedną z najważniejszych osób w życiu. Może być ogromnym wsparciem także dla matki swojego dziecka – jej bazą i pomocą. Razem z nią i dzieckiem w miłości może tworzyć rodzinę. Potrzebna jest obecność, bycie tu i teraz, komunikacja, odpowiadanie na potrzeby i wiele innych. Do niedawna mężczyźni żyli w poczuciu, że ich rola polega głównie na zapewnieniu rodzinie środków do życia, jednak dzisiejsi ojcowie stopniowo coraz częściej chcą zajmować się swoimi dziećmi od pierwszych dni i być ojcami zaangażowanymi w wychowanie dzieci. Narodziny dziecka zmieniają punkt widzenia mężczyzny, ale nie zawsze wie on, jak zbudować z dziećmi silną więź i być dla nich troskliwym opiekunem. Co to znaczy: być dobrym ojcem? Jak przygotować się do roli ojca? Jak zbudować ojcowski autorytet? I czy jest to w ogóle możliwe zza więziennych murów? Na te i inne pytania skazani poszukują odpowiedzi w trakcie programu readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. 'Ojcem zostać łatwo. Znacznie trudniej nim być’, który systematycznie realizowany jest na terenie potulickiego więzienia. Powyższe oddziaływania mają na celu podtrzymywanie kontaktów z bliskimi, wyposażanie więźniów w wiedzę oraz umiejętności wychowawcze, a także budują ich zasoby osobiste, które mogą przyczynić się do braku powrotności do przestępstwa po opuszczeniu murów więzienia.

 

 

Tekst: por. Justyna Sejdowska-Szrajber, st. szer. Monika Stasińska

Zdjęcie: por. Justyna Sejdowska-Szrajber