Uroczystość zakończenia rewitalizacji Placu Wolności w Łobżenicy

25 września 2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie na Placu Wolności w związku z zakończeniem inwestycji pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez rewitalizację placu Wolności w Łobżenicy w zakresie układu drogowego drogi gminnej nr 129097P” i zostało dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to 4.004.360,78 zł, z czego 3.556.598,80 zł to dofinansowanie obejmujące roboty budowlane.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia Burmistrza Łobżenicy Piotra Łososia, w którym posumował prace związane z rewitalizacją Placu Wolności.

Łobżenica to pełne uroku miasteczko należące do najbogatszych w materialne i kulturowe zabytki na Krajnie. Nasze miasto zachowało unikatowy układ urbanistyczny, ale także bardzo interesującą historię oraz przebogatą tradycję.” – mówił Burmistrz Łobżenicy.

W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, miejsca postojowe, nasadzenia roślin, tablice historyczne. Całość oświetlają nowe lampy. Podczas spotkania nie zabrakło przemówień zaproszonych gości i spaceru po Placu. Członek Towarzystwa Miłośników Łobżenicy Pan Krzysztof Poznań opowiedział o historii i ciekawostkach dotyczących tego miejsca. Dla uczestników wydarzenia przygotowano pocztówki okolicznościowe, wystawę starych fotografii oraz kronik. Tym wydarzeniem rozpoczęto także nową kronikę miasta, w której wpisów dokonali zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Atmosferę umilał akompaniament pianina i skrzypiec w wykonaniu Pani Ewy Dmochewicz oraz Pana Janusza Jędrzejczyka.

Rewitalizacja przestrzeni publicznych ma niezaprzeczalnie ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność miast. Rynek w Łobżenicy ma bogatą historię, która sięga wieków wstecz. To centralne miejsce w mieście było świadkiem wielu ważnych wydarzeń i przemian społecznych. Decyzja o rewitalizacji Placu Wolności była wyrazem troski o dziedzictwo kulturowe miasta i pragnienia stworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla społeczności. Zrewitalizowany Plac Wolności jest teraz wizytówką miasta i służy mieszkańcom Gminy Łobżenica.

Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś podziękował Radzie Miejskiej w Łobżenicy za akceptację przygotowania dokumentacji w 2019 r. co rozpoczęło proces inwestycyjny, Posłowi na Sejm RP Panu Marcinowi Porzuckowi za pomoc w otrzymaniu środków finansowych z programu Polski Ład, Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panu Jackowi Bogusławskiemu za środki na zieleń z programu „Błękitno-Zielone Inicjatywy dla Wielkopolski”, Skarbnikowi Gminy Pani Danucie Dubickiej, Zastępcy Burmistrza Łobżenicy Panu Józefowi Lewandowskiemu, a w sposób szczególny pracownikom Urzędu: Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji Pani Magdalenie Gdaniec, Podinspektorowi ds. Inwestycji i Zadań Projektowych Pani Katarzynie Cebrat, Kierownikowi Referatu Zamówień, Infrastruktury Drogowej i Ochrony Środowiska Panu Jonaszowi Sikorskiemu. To właśnie na barkach tych osób był największy ciężar realizacji tej inwestycji. Bardzo serdecznie podziękował wszystkim pozostałym osobom, które interesowały się na bieżąco pracami – Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Łobżenicy Panu Markowi Czerczakowi oraz Panu Tomaszowi Grochowskiemu. Słowa wdzięczności skierowano do Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, twórców tablic historycznych, które upiększają Plac Wolności.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz zaproszonym gościom za obecność i udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Szymon Białczyk
źródło: Urząd Miejski w Łobżenicy