Buchalteria, czyli jak prowadzić działalność w KGW. Zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy przewodniczące i skarbniczki kół gospodyń wiejskich z województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie nt. prowadzenia spraw administracyjno-księgowych w kołach. Szkolenie ma podnieść wiedzę mieszkanek wsi nt. spraw, którymi wg ustaw mogą zajmować się KGW, przybliżyć praktyczne rozwiązania prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej w kołach oraz wyjaśnić zasady obsługi administracyjnej i księgowej organizacji wiejskich.

Zaplanowano 6 szkoleń, w których może uczestniczyć 300 pań.

Zgłoszenia przyjmujemy

e-mail:  ksow@kujawsko-pomorskie.pl

lub telefonicznie: 56 62 15 912 

Program szkolenia i terminy poniżej

Formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkiem:

https://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/aktualnosc/buchalteria-czyli-jak-prowadzic-dzialalnosc-w-kgw

Krystyna Brykała – Departament Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

PROGRAM SZKOLENIA

„Buchalteria, czyli jak prowadzić działalność w KGW”

9:30   – rejestracja uczestników

10.00   – powitanie, przedstawienie agendy spotkania

10.15   – „Moje KGW – kim jesteśmy, co robimy” – zajęcia warsztatowe

10.45   – przerwa kawowa

11.00   – „Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla KGW” wykład Elżbieta Oskwarek –  specjalistka ds. przedsiębiorczości społecznej w Stowarzyszeniu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcie Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”

  • Ustawa o KGW – czy ją dobrze znamy?
  • Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów.
  • Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?
  • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję?
  • Zapisy w ewidencji dotyczące przychodów ze sprzedaży.
  • Jak prawidłowo przechowywać dokumenty księgowe?
  • Ważne terminy.
  • KGW w innych dokumentach, w tym w Ustawie o ekonomii społecznej.
  • Skąd KGW mogą pozyskiwać środki na swoje działania, czyli potencjalne źródła finansowania

13.25   – obiad

14.00   – „Moje KGW w perspektywie najbliższych lat” – zajęcia warsztatowe

14.15   –  Prezentacja KGW -gospodarza szkolenia

15.00   – zakończenie szkolenia

L.p. Termin szkolenia Miejsce szkolenia KGW z powiatów: FORMULARZE DO WYPEŁNIENIA
1 29 marca
(środa)
Świetlica wiejska w Brąchnowie, ul. Purchatka 2; 87-152 Łubianka

 

Toruński, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Bydgoski FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY S-1
2 30 marca
(czwartek)
Świetlica wiejska, Turza Wilcza 4a, 87-605 Tłuchowo Lipnowski, Rypiński, Włocławski, Toruński

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY S-2
3 18 kwietnia
(wtorek)
Zajazd Tramp, ul. Jana Pawła 40, 89-200 Szubin Nakielski, Żniński, Inowrocławski, Mogileński, Bydgoski FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY S-3
4 20 kwietnia
(czwartek)
Świetlica wiejska, Cukrownia Mełno, 86-330 Gruta, Grudziądzki, Wąbrzeski, Brodnicki

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY S-4
5 24 kwietnia
(poniedziałek)
Świetlica wiejska, Rzadka Wola 44, 87-880 Brześć Kuj. Włocławski, Radziejowski, Aleksandrowski FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY S-5
6 27 kwietnia
(czwartek)
Sala przy OSP, ul. Dworcowa 7, 86-122 Bukowiec Świecki, Tucholski, Sępoleński, Bydgoski FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY S-6