Telefony alarmowe

997 (052 339-32-00) – Policja
998 (052 386-70-10) – Straż Pożarna
999 (052 385-21-94) – Pogotowie Ratunkowe
986 (052 386-05-98) – Straż Miejska
991Pogotowie Energetyczne
992 – Pogotowie Gazowe

994Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne