60 lecie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie

W piątek, 25 października br. wielkie święto obchodziła Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie. Uroczystość zorganizowano, aby upamiętnić postać patrona placówki i jego wielki wkład włożony w powstanie tzw. „nowego” budynku szkoły, który został otwarty w 1959 r. Przypomnieć w tym miejscu należy, że początki szkolnictwa na tym terenie sięgają jeszcze czasów zaborów.

Rangę jubileuszu swą obecnością podkreślili zaproszeni goście: wnuczka Kazimierza Korka p. Lidia Makowiecka z rodziną, starosta nakielski p. Tadeusz Sobol, radny powiatowy i zarazem absolwent tutejszej szkoły p. Ryszard Bagnerowski, kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miejskim w Kcyni p. Wojciech Jaskulski, przewodniczący Rady Gminy Kcynia p. Jan Kurant, radny gminny p. Łukasz Szczepański, sekretarz Miasta i Gminy Nakło n. Notecią p. Krzysztof Kopiszka, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Kcynia, a przede wszystkim długoletni, byli dyrektorzy i pracownicy szkoły oraz jej absolwenci.

W swym przemówieniu dyrektor p. Małgorzata Dutkiewicz przypomniała historię szkoły, a także przekazała słowa serdecznych podziękowań wszystkim tym, którzy związani byli z rozwojem placówki oraz tworzyli jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym.      Życzenia oraz okolicznościowe wiązanki kwiatów na ręce p. dyrektor złożyli przedstawiciele władz oraz obecni dyrektorzy szkół, a p. Lidia Makowiecka w ciepłych, pełnych wzruszenia słowach umożliwiła poznanie p. Kazimierza Korka, jako troskliwego dziadka, obdarzonego wieloma talentami. Wiele wykonanych przez niego prac znajduje się w Izbie Pamięci, a niektóre wystawione są w muzeach na terenie powiatu nakielskiego.

Po części oficjalnej w programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie, którzy w piękny i wzruszający sposób ukazali dzieje szkolnictwa na terenie wsi Szczepice i Rozstrzębowo oraz przybliżyli zebranym postać Kazimierza Korka, jako inicjatora budowy budynku placówki,  wielkiego człowieka zainteresowanego folklorem Pałuk, miłośnika muzyki i założyciela Wzorcowego Ogniska Muzycznego. Nauczyciela wielokrotnie odznaczanego przez władze państwowe.

W organizację uroczystości zaangażowanych było wiele osób: nauczycieli, rodziców, przedstawicieli władz, kultury i mediów, pracowników Urzędu Gminy w Kcyni itp. Nie sposób wymienić wszystkich, dlatego w tym miejscu społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania tym, którzy przyczynili się do przygotowania obchodów święta Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie.

tekst. Katarzyna Pawlak/SP Rozstrzebowo

fot. Robert Koniec