Akcja krwiodawstwa na terenie 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu

217

W dniu 24 kwietnia 2021 roku na terenie toruńskiego batalionu lekkiej piechoty odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Krwiobus, który przez kilka godzin pobierał jeden z najcenniejszych darów, jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi, wrócił z 18,5 l krwi. Jest to efekt 41 donacji jakie wykonali tego dnia Terytorialsi z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dzień krwiodawstwa został uświetniony obecnością Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego, Dowódcy Brygady płk Krzysztofa Stańczyka oraz Kierownika Biura Toruńskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Ewy Zulewskiej-Mielcarskiej. Obecność znamienitych gości była nieprzypadkowa. Dowódca 81 blp ppłk Marcin Piwowarczyk otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Jest to kolejny przykład uznania dla Wojsk Obrony Terytorialnej ze strony społeczeństwa i potwierdzenie wzorowej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, która ma miejsce praktycznie od utworzenia batalionu.

„Panie Pułkowniku, gratuluję, dziękuję, wiem że zasług Pan ma wiele(…). Przecież wiemy, że to Pan Pułkownik tworzył ten batalion, dał dobre podstawy do wyszkolenia zarówno kadry oficerskiej jak i żołnierzy innych korpusów. Ale co najważniejsze to Pan przygotował tych żołnierzy do tego, że my jako województwo kujawsko-pomorskiej mogliśmy skorzystać z pomocy w walce z tą straszliwą chorobą SARS-CoV-2. Za to wszystko serdecznie Panu dziękujemy.” – powiedział Marszałek Zbigniew Sosnowski.

Sobota 24 kwietnia była dla batalionu prawdziwym świętem krwiodawstwa. Ośmiu żołnierzy, w tym dowódca batalionu zostało odznaczonych honorowymi odznakami krwiodawcy. 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej cyklicznie organizuje zbiórki krwi. Do tej pory żołnierze brygady oddali jej ponad 200 litrów. Ozdrowieńcy oddają również osocze. Żołnierze pomagają nie tylko poprzez donacje. Od początku pandemii wspomagają RCKiK również w bieżącej działalności.

„Dziękuję Panu Marszałkowi za tak piękny wyraz naszej owocnej współpracy. Korzystając z tej uroczystej zbiórki, wszystkim moim żołnierzom również dziękuję, zarówno za ciężką codzienną służbę jak i za oddawanie krwi. Wyrazem Waszego zaangażowania w krwiodawstwo są odznaki, które dziś wręczamy”. – ppłk Piwowarczyk.

„Szanowni Państwo dziękuję za propagowanie krwiodawstwa, tak ważnego dla ludzkiego życia oraz za całe wsparcie jakie okazujecie nam w dobie pandemii. W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża i całej Służby Krwi jeszcze raz dziękuję, życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności” – Ewa Zulewska-Mielcarska.


Oficer Prasowy 8.K-PBOT por. Paweł BANASIAK