Andrzejkowy Turniej Szachów Szybkich – Kcynia

 1. Termin i miejsce:

24 listopada 2019 r. (niedziela) o godz. 10.00.

– GCKiB im. Klary Prillowej w Kcyni, ul. Libelta 27

 1. Organizator:

– Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni.

 1. W turnieju mogą wziąć udział szachiści, którzy zgłoszą się przed turniejem do dnia 23.11.2019 r. do godz. 20.00. oraz wpłacą wpisowe w dniu zawodów w wysokości 10 zł seniorzy i juniorzy. Mieszkańcy miasta Kcynia są zwolnieni z wpisowego.

Liczba miejsc ograniczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. System rozgrywek:

– Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 12 + 3 sekund za ruch dla zawodnika.

Zawody NIE są zgłoszone do FIDE.

 1. Sędziowanie:

Turniej poprowadzi sędzia klasy państwowej Jarosław Wiśniewski  (e-mail: 76jarwis@gmail.com, tel. nr 609-912-224). Zapisy do zawodów możliwe również za pomocą serwisu tuniejowego:

Turniej OPEN: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6492/

 1. Nagrody:

– Po zakończeniu turnieju dla zawodników przewidziane są dyplomy i puchary za miejsca I-III oraz nagrody pieniężne w wysokości:

 • Seniorzy: I miejsce – 100 zł, II miejsce – 80 zł, III miejsce – 60zł*
 • Podana wysokość nagród zostanie wypłacona w przypadku startu co najmniej 25 zawodników, opłacających wpisowe.
 • Juniorzy do lat 12 oraz do lat 18 (bez podziału na płeć) za miejsca I-III Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy nagrody rzeczowe do 20 miejsca w klasyfikacji ogólnej.
 • Nagroda dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.
 1. Postanowienia końcowe:

– Organizator zapewnia sprzęt szachowy oraz słodki poczęstunek i bar kawowo – herbaciany,

– Organizator nie odpowiada za ubezpieczenia zawodników w turnieju.

– Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do sędziego głównego i organizatora.

Startując w zawodach uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych (imię, nazwisko, data urodzenia, klub lub miasto) oraz wizerunku (galeria poturniejowa) na potrzeby organizacji, oceny sportowej i przeprowadzenia zawodów.