Budowa drogi ekspresowej S-5 – zmiana organizacji ruchu

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy budowy drogi ekspresowej S-5 od węzła ,,Białe Błota” (bez węzła) do węzła ,,Szubin” (bez węzła) o długości ok. 9,7 km – Odcinek 5 uprzejmie informujemy, że10 lipca 2020r. ok. godz. 10:00 pomiędzy Rynarzewem a Łachowem planuje się wprowadzić tymczasową organizację ruchu.
Ruch zostanie przełożony z obecnej DK5 na drogi dojazdowe:

  • nr 16 od Rynarzewa – do Szkocji,
  • nr 18 od Szkocji do Kołaczkowa,
  • nr 20 od Kołaczkowa do Łachowa (granica z odc. 6 S-5)

Tymczasowa organizacja ruchu na całym odcinku wprowadza ograniczenia prędkości do 60 i 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. W miejscowości Szkocja oraz Kołaczkowo zostaną wyznaczone m.in. przystanki dla komunikacji publicznej oraz ciągi piesze. Przejście dla pieszych w Kołaczkowie w sąsiedztwie szkoły tak jak do tej pory wyposażone będzie w sygnalizacje świetlną.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu ma na celu umożliwienie prowadzenia dalszych prac związanych z budową trasy głównej drogi S-5.

źródło: UM Szubin