Do Białych Błot po nowej jezdni

Zakończyła się modernizacja odcinka ważnej drogi wojewódzkiej łączącej Bydgoszcz z węzłem  trasy ekspresowej S5 w Białych Błotach. Kierowcy mogą już poruszać się po nowej nawierzchni od turbinowego ronda do ul. Białej. Z budżetu województwa trafił na ten cel ponad 3 mln zł.

Prace polegały przede wszystkim na ułożeniu nowych warstw nawierzchni. W jezdnię wbudowano specjalną siatkę przeciwspękaniowaą ograniczająca powstawanie kolein oraz uszkodzeń. Odnowiono i umocniono pobocza. Na koniec trasa zyska nowe oznakowanie poziome i pionowe. W zakres zadania wchodził także remont wysp kanalizujących ruch przy skrzyżowaniu z ulicą Centralną.

Inwestycja kosztowała 3,1 mln zł. Po odbiorach będzie objęta 6-letnią gwarancją.  Droga wojewódzka nr 223 to najkrótsze połączenie Bydgoszczy z węzłem na trasie S5 w Białych Błotach. W 2019 roku zakończyliśmy na tej trasie budowę ronda turbinowego wraz z dojazdami. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo i płynność ruchu. Ta inwestycja pochłonęła prawie 19 mln zł. Zrealizowaliśmy ją we współpracy z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota.

Ponad miliard złotych na wojewódzkie drogi

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 milionów złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach. Zdobyliśmy też prawie 170 milionów złotych dofinansowania na budowę kolejnych 3 obwodnic. Łącznie daje to ponad 1,2 miliarda złotych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy