Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy dostarczono żywność

Wczoraj do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łobżenicy dowiezione i  zabezpieczone zostało prawie 18 ton produktów z Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz żywności pozaunijnej.

Dostarczone produkty podzielone zostaną na aż 860 paczek, przeznaczonych dla osób, które posiadają skierowanie do ich odbioru.

AMJ – UM w Łobżenicy