Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 24 maja

Do 24 maja 2020 roku został wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. Ze świadczenie skorzystają także rodzice, którzy pomimo otwarcia takiej placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.Zasiłek przysługuje również w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od 6 maja mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi, przy czym jest to możliwość, nie obowiązek.Decyzję w tej sprawie podejmuje organ założycielski przy współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi i po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

– Jeżeli placówka, do której chodzi dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim maluchom, rodzice tych dzieci mogą nadal wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Z dodatkowego zasiłku skorzystają także rodzice, którzy pomimo otwarcia żłobka czy przedszkola nie zdecydują się na posłanie do niego swojej pociechy.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowy zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do ukończenia 8 lat oraz opiekunom starszych dzieci, które mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.O zasiłek mogą wnioskować także ubezpieczeni rodzice pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii. Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 – dodaje rzeczniczka.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, bo bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a także zaktualizowany wzór oświadczenie są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl. Prawo do zasiłku ustalimy także wtedy, gdy rodzic złoży oświadczenie na niezmienionym druku – informuje Krystyna Michałek. Należy pamiętać, że uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ustalane są tylko na okres wskazany w oświadczeniu. Jeżeli ubezpieczony chce otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalsze dni, musi ponownie złożyć wniosek wskazując w nim ten kolejny okres – dodaje.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica / współmałżonka, który może zapewnić opiekę dziecku / osobie niepełnosprawnej.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego