Dziedzictwo kulturowe: łączy, buduje, jest ciekawe

Uroczystą inauguracją w sali kolumnowej odrestaurowanej części zabytkowego dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim rozpoczynamy w sobotę (10 września 2022 roku) kujawsko-pomorskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Na wydarzenia EDD – wystawy, pikniki kulturalne, prelekcje, warsztaty, popisy muzyczne, spacery historyczne i zwiedzanie zazwyczaj nieudostępnianych ogółowi obiektów – zapraszamy w najbliższy i następny wrześniowy weekend (10-11 i 17-18 września). Patronem honorowym jest marszałek Piotr Całbecki.

Hasło tegorocznych obchodów to „Połączeni dziedzictwem”. „Nasze dziedzictwo kulturowe (…) jest tym, co łączy nas z poprzednimi pokoleniami. Historia, zabytki, tradycje, symbole i język budują naszą tożsamość, dają poczucie odrębności i przynależności. [Obchody są okazją] (…) do poznania regionalnego dziedzictwa kulturowego i spojrzenia na nie z nowej perspektywy” – zaprasza we wstępie do programu Dni Dziedzictwa marszałek Piotr Całbecki.

Na inaugurację nieprzypadkowo wybrano Aleksandrów Kujawski i tamtejszy zabytkowy dworzec. To miejsce, niegdyś stacja na granicy mocarstw, symbolizuje łączność kulturową Polaków ponad granicami i integrację tożsamościową naszego regionu. W programie wydarzenia m.in. prelekcja prof. Tomasza Krzemińskiego „Tam gdzie Wschód spotykał się z Zachodem”, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle”, spotkanie z bydgoską dziennikarką i pisarką Małgorzatą Grosman (autorką przygotowywanej na przyszły weekend w Bydgoszczy wystawy „Gorsety kobiet”), występ aleksandrowskiego młodzieżowego zespołu wokalnego Kulturki i prezentacja nowego przewodnika z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie”, a także zwiedzanie Aleksandrowa z przewodnikiem.

Kujawsko-pomorskie Dni Dziedzictwa

  • dwa weekendy
  • 10-11 września i 17-18 września
  • 20 miejscowości
  • 32 imprezy

Promujące materialne i niematerialne dziedzictwo Starego Kontynentu Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, to największy w naszym rejonie świata projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, akcentowanie wspólnych korzeni kultury europejskiej i promocja dialogu międzykulturowego. Koordynatorem programu w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, w naszym regionie za koordynację odpowiada marszałkowskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcie: Eksponat z wystawy „Świat duchowej wyobraźni” w Muzeum Etnograficznym we Włocławku; w ramach EDD 10 września muzeum zaprasza na kuratorskie oprowadzenie po wystawie