Gmina Kcynia – Samorząd wspierający seniorów

W dniu, 23 czerwca 2022 roku p. Roman Tasarz przekazał na ręce Burmistrza Kcyni Marka Szarugi oraz Kierownik M-GOPS w Kcyni Agnieszki Witkowskiej podziękowania od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Gminy Kcynia – samorządu wspierającego seniorów. Przykładem działań realizowanych przez MGOPS jest m.in. projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka. Poza tym dla środowiska naszych seniorów aktywnie udziela się GCKIB, przy którym działa filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klub Aktywnego Seniora. Z ramienia urzędu zaś realizowany był m.in.  Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. Na mocy Uchwały Nr XVI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. została także powołana Kcyńska Rada Seniorów.

źródło: UM w Kcyni