Gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Sadkach

Dzisiaj, 8 listopada 2019 roku w Gminnym Centrum Ekonomiczno – Administracyjnym w Sadkach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom”. W konkursie udział wzięło 17 uczestników.

W pracach jury brali udział: st. sekc. Mieszko Błasiak – przewodniczący, Dariusz Neulitz  – sekretarz, Mieczysław Jamnik, Waldemar Piszczek, Andrzej Hak – członkowie.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

1 m.  Marcelina Szałkowska – Szkoła Podstawowa w Sadkach

2 m.  Emil Ulatowski – Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach

3 m.  Maciej Ulatowski Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach

II grupa wiekowa – szkoły ponadpodstawowe:

1 m.  Ewelina Ksobiech – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

2 m.  Wojciech Olearczyk – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

3 m.  Jerzy Nowicki – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

Uczestnicy, którzy zajęli najlepsze miejsca w każdej z grup otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Gminy w Sadkach.

Do dalszego etapu konkursu, tj eliminacji powiatowych zakwalifikowali się następujący uczniowie:

I grupa: Marcelina Szałkowska, Emil Ulatowski, Maciej Ulatowski,

II grupa: Ewelina Ksobiech

UG Sadki