III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin

4 października 2021 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Szubin.

W obradach uczestniczyli: Burmistrz Szubina – pan Mariusz Piotrkowski, Zastępca Burmistrza Szubina pani Wioletta Borys – Stachowiak, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie – pani Renata Michalak, Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury – pani Alina Gordon, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji UM w Szubinie – pani Izabela Mężykowska, przedstawiciele klubów seniora i zaproszeni gości.

Obrady poprowadził pan Jan Kostecki – Przewodniczący RS.

Radni obradowali według przedstawionego porządku posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Sprawozdanie z organizacji IV Gminnych Dni Seniora.

3. Dyskusja dotycząca pkt. 2.

4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji V Gminnych Dni Seniora w 2022 roku.

5. Wręczenie podziękowań za pomoc w organizacji IV Gminnych Dni Seniora.

6. Wystąpienie Burmistrza Szubina.

7. Wolne głosy.

8. Zakończenie III posiedzenia Rady Seniorów Gminy Szubin.

Na wstępnie posiedzenia Przewodniczący Rady Seniorów oddał Burmistrzowi Szubina klucz do miasta otrzymany podczas pierwszego dnia tegorocznych Gminnych Dni Seniora.

Przewodniczący RS przedstawił sprawozdanie  z przebiegu i organizacji tegorocznej Seniorady, która odbyła się 28 sierpnia 2021 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Szubinie. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie organizacji V Gminnych Dni Seniora, które planowane są 27.08.2022 r. i 28.08.2022 r. oraz 3.10.2022 r.

Następnie podziękowano radnym i zaproszonym gościom za wkład włożony w organizację Senioriady wręczając dyplomy i drobne upominki.

W dalszej części posiedzenia Burmistrz Szubina  wypowiedział się w sprawie inwestycji realizowanych na rzecz Seniorów.

Natomiast w wolnych głosach radni przede wszystkim dyskutowali w sprawie niewłaściwego funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medyk sp. z o.o. w Szubinie.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący podziękował wszystkim za spotkanie i dyskusję w wielu ważnych tematach dla Seniorów.

źródło: UM Szubin