Imformacja Urzędu Miejskiego w Kcyni

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następującą procedurę poruszania się interesantów po Urzędzie Miejskim w Kcyni:
1) Od 13 marca 2020 r. do odwołania dla interesantów otwarte będzie wejście główne do budynku Urzędu przy ul. Rynek 23 oraz do jego filii przy ulicy Dworcowej 8.
2) Obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się na parterze Urzędu oraz w filii Urzędu w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym.
3) Obsługiwany klient przed rozpoczęciem załatwiania sprawy zostanie zobowiązany do przeprowadzenia profilaktyki czystych rąk.
4) W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez merytorycznego pracownika Urzędu, pracownicy Biura Obsługi Klienta zawiadamiają telefoniczne właściwe osoby. Pracownicy zobowiązani są podejść do Biura Obsługi Klienta w celu załatwienia sprawy lub poinformowania mieszkańca w jaki sposób i w jakim terminie sprawa zostanie rozpatrzona.
Podstawa prawna: Zarządzenie 30.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 13 marca 2020 r.

źródło: kcynia.pl