Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 20.03.2023 roku

INFORMACJA

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z 20.03.2023r.

Postępując zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), informuję, że organ administracji architektoniczno-budowlanej Starosty Nakielskiego prowadzi na wniosek inwestora – spółki Towerlink Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa, postępowanie w sprawie pozwolenia na „Budowę instalacji radiokomunikacyjnej (pn. BT42573 MROCZA 2) na wieży kratowej typu BOT-H2/54, na działce nr ewid. 430/2 w miejscowości Mrocza”.

Wniosek został złożony w dniu 20.02.2023r. Organ wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku, który został uzupełniony 14.03.2023r. W dniu 17.03.2023r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania  oraz zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania na stronie internetowej BIP starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info/ category/informacje-i-obwieszczenia/). Informacja o zakończeniu postępowania i sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zostanie opublikowana na stronie BIP starostwa powiatowego.

 

Podpisał:

     z up. Starosty Nakielskiego

     mgr inż. Jacek Kwasigroch

    Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa