IV Konferencja Zawodowców w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu

Piątek, 24. stycznia 2020 roku był dla uczniów Technikum Rolniczego i Technikum Weterynarii ZSP w Samostrzelu kolejną okazją, by poszerzyć wiedzę z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Tego dnia bowiem odbyła się IV Konferencja Zawodowców, tym razem w całości poświęcona tematowi kukurydzy, rośliny o wysokim potencjale plonowania i bardzo dużej liczbie odmian, powszechnie stosowanej w żywieniu przeżuwaczy.
Jako pierwszy głos zabrał Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Podkówka z Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, który podczas wykładu Bez kukurydzy nie ma mleka podkreślał, między innymi, jak ważną rolę odgrywa właściwy proces zakiszania kukurydzy w uzyskiwaniu wysokiej wydajności mleka. Następnie młodzież wysłuchała prelekcji na temat uprawy kukurydzy oraz doboru odpowiedniej odmiany, optymalnej dla danego gospodarstwa. Wykład przygotował Pan Radosław Pieńkowski, doradca z firmy Jawal Mrocza, funkcjonującej na rynku środków produkcji rolnej od blisko 3 dekad.
W ramach konferencji zorganizowano także Kukurydziane potyczki, konkurs, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie Technikum Rolniczego. Na zwycięzców czekały cenne, branżowe nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmę Jawal Mrocza. Otrzymali je: za I miejsce – Szymon Wójcik, za II miejsce – Oskar Koniec, a za III miejsce – Wojciech Smełsz.
Na koniec głos zabrała Pani wicedyrektor Ewa Makowska, która podsumowała wyniki nauczania za I semestr roku szkolnego 2019/2020. Przy tej okazji przypomniała też o uzyskaniu przez ZSP w Samostrzelu tytułu Srebrnej Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, ogłoszonym przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, w którym szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie nakielskim, a 19 w województwie kujawsko- pomorskim. Podkreśliła również, że to osiągnięcie i dobre wyniki klasyfikacji śródrocznej są okazją do wspólnego świętowania, dlatego zaprosiła całą społeczność szkolną na zamówiony z tej okazji tort.
Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Zbigniewowi Podkówce oraz Panu Radosławowi Pieńkowskiemu za cenne porady i możliwość podniesienia wiedzy. Osobne podziękowania kierujemy w stronę firmy Jawal Mrocza za pomoc w przeprowadzeniu konferencji i przekazanie wartościowych nagród dla uczniów.

tekst: Joanna Marć- Pieńkowska (koordynator konferencji)