IX posiedzenie Rady Seniorów w Szubinie

30 października br. w Sali Szarej Urzędu Miejskiego w Szubinie odbyło się IX posiedzenie Rady Seniorów, które otworzył Aleksander Bąk – Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Szubin.

Podczas spotkania dyskutowano w sprawie przyszłorocznej Senioriady, która zaplanowana została na 7 września 2024 r.

Ponadto podjęto dyskusję w temacie już wcześniej poruszanego nazewnictwa ulic na terenie miasta. Radni zaproponowali, aby przy pracach nad kolejną uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze publicznej upamiętnić lekarza Edmunda Grajewsiego i artystę Henryka Wojtasa.

Radni dyskutowali z Burmistrzem Szubina m.in. w sprawie aktów wandalizmu na terenie parku mieszczącego się przy ul. Nakielskiej w Szubinie. Zwracali szczególną uwagę na uświadamianie mieszkańców, iż wszystkie koszty naprawy zniszczonych przedmiotów pokrywane są z pieniędzy wszystkich mieszkańców gminy.

Omówione zostały także etapy prac związanych z zadaniem polegającym na „Adaptacji budynku przy ul. Winnica 19 w Szubinie na cele dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem”.

Na zakończenie radni seniorzy zapoznali się z działaniami podejmowanymi w sprawie tworzenia budżetu na kolejny rok i obecnie podejmowanymi czynnościami umożliwiającymi zabezpieczenie finansów gminy w roku bieżącym.

 

źródło: UM w Szubinie