Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Zabartowie

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zabartowie Pani Halina Łata powitała wszystkich przybyłych gości wśród których znaleźli się m.in. Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska, radna Rady Miejskiej w Więcborku Pani Beata Lida, radny Powiatowy Pan Ireneusz Balcer, Sołtys Sołectwa Zabartowo Pan Piotr Szyling, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Więcborku  Pan Adam Trzos,  Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Więcborku Pan Zygmunt Głąb, Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Pani Danuta Bernasiewicz, Honorowa Członkini Gminnej Rady KGW Pani Krystyna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pęperzyn Pani Krystyna Tusznio, Prezes LGD Nasza Krajna Pan Władysław Szyling, Przewodnicząca KGW Pęperzyn Pani Barbara Szwartz, Pan Jan Knitter, Ks. proboszcz Piotr Orzechowski, druhowie z OSP Zabartowo oraz mieszkańcy sołectwa Zabartowo oraz przedstawicielki KGW Wiele.

Na wstępie zgromadzeni goście mogli poznać historię koła, którą przedstawiła  Pani Katarzyna Balcer członkini KGW Zabartowo. Założycielką Koła, które powstało w 1969 r. była Pani Helena Lewicka była nauczycielka szkoły w Zabartowie, która mieściła się w miejscu obecnej świetlicy.

Następnie podziękowano osobom zasłużonym na przestrzeni lat i wręczono dyplomy.

Dyplom Honorowej Członkini KGW Zabartowo otrzymały:

Pani Stefania Ormińska

Pani Marianna Łata

Pani Jadwika Soból

Dyplom Zasłużonej Członkini dla KGW Zabartowo otrzymały:

Pani  Jolanta Okonek

Pani Irena Okonek

Pani Elżbieta Bakoń

Pani Sabina Nita

Pani Janina Porazińska

Pani Teresa Kliszewska

Pani Jadwiga Danielewska

Pani Krystyna Balcer

Pani Jolanta Soból

Przewodnicząca uhonorowała także 10 Pań, które zasiliły grono członkiń KGW w marcu tego roku.

Burmistrz Więcborka oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku na  ręce Przewodniczącej KGW Pani Haliny Łaty złożyli serdeczne podziękowania za działalność na rzecz integracji społecznej oraz za wielki wkład w pielęgnowanie tradycji regionalnych.

Po części oficjalnej nadszedł czas na poczęstunek. Rozmowom i wspomnieniom przy stole nie było końca, nie zabrakło również przyśpiewek w wykonaniu wszystkich zebranych.

Magdalena Starzecka – UM Więcbork