Kcynia: Jubileusz 20-lecia służby w Policji

Komendant kcyńskiego komisariatu asp. szt. Artur Woźniak obchodził jubileusz 20-lecia służby w Policji. Podziękowania za dotychczasową pracę, z życzeniami dalszych sukcesów, złożyli na jego ręce przełożeni.

Komendant nakielskiej jednostki mł. insp. Rafał Makarewicz wspólnie ze swoim zastępcą nadkom. Zbigniewem Sperkowskim, złożyli gratulacje na ręce komendanta kcyńskiego komisariatu asp. szt. Artura Woźniaka, który obchodził jubileusz 20-lecia służby w Policji.
Komendanci podziękowali policjantowi za pracę na rzecz kcyńskiej społeczności, życząc jednocześnie dalszych sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

podkom. Justyna Andrzejewska Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią