Kcynia: Zakończenie roku inne niż wszystkie…

206
30 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych. Niestety z powodu trwającej pandemii uczniowie nie mogli się spotkać w gronie wszystkich rówieśników, młodszych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli. Wręczenie świadectw, wyróżnień, dyplomów i nagród zorganizowano więc tak, by uczynić ten dzień szczególnym, a jednocześnie zapewnić wszystkim uczestnikom poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Od godziny 10.00 rozpoczęto podsumowanie trzyletniej nauki uczniów klasy III LO. Wychowawczyni klasy – Monika Kantorska Suty oraz dyrektor szkoły – pani Katarzyna Kluczyńska w pierwszej kolejności wręczyły świadectwa z wyróżnieniem.  Najwyższą średnią wśród absolwentów LO uzyskała Julia Rybak, która otrzymała w związku z tym tytuł Absolwenta Roku oraz Nagrodę Burmistrza Kcyni. Kolejne świadectwa z „paskiem” trafiły do Julii MilikJulii BrząkowskiejKacpra Kozłowskiego i Mikołaja Michalskiego.

Następnie dyplomy i nagrody książkowe odebrali uczniowie, którzy uzyskali średnie powyżej 4,5 – Mateusz KrzyżaniakZuzanna KaczmarekJulia Kant oraz Maciej Podgórski, który otrzymał także Nagrodę Rady Rodziców za aktywność na rzecz społeczności szkolnej.

Po rozdaniu pozostałych świadectw pan Jacek Kuliński wręczył statuetki za osiągnięcia sportowe. Otrzymały je: Julia RybakJulia MilikJulia KantZuzanna KaczmarekZuzanna JurekAmelia Jurek i Julia Kant. 

Nagrodzono także wolontariuszy i Honorowych Dawców Krwi: Julię RybakDominika Szeleźnika i Macieja Podgórskiego.

Od godziny 11.00 rozpoczęło się spotkanie uczniów klasy IV TI. Wszyscy uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Wychowawczyni klasy – pani Wioletta Szczepańska oraz pani dyrektor wręczyły także wyróżnienia i nagrody wolontariuszom i Honorowym Dawcom Krwi: Jakubowi KrakowiakowiAdamowi BiałeckiemuKlaudii KędziorzeDawidowi KazimierczakowiDawidowi Laskowskiemu i Dawidowi Sułkowskiemu – dwaj ostatni otrzymali również statuetki za sukcesy sportowe.

Uczniowie klasy IV TE spotykali się w wychowawczynią – panią Agnieszką Siwiak od godziny 12.00.  Świadectwo z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor odebrały: Absolwentka Roku – Angelika Michalak, laureatka Nagrody Burmistrza – Zuzanna Wiejaczka oraz Natalia Kręcisz.

Dwie uczennice: Sandra Kiepiela i Marika Karasiewicz otrzymały nagrody książkowe i dyplomy za wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską. Z kolei Nagrodę Rady Rodziców pani Katarzyna Kluczyńska wręczyła Helenie Ścibut.

Spośród uczniów tej klasy wyróżniono najaktywniejszych wolontariuszy: Helenę ŚcibutZuzannę WiejaczkęMariettę MrozowiczMarikę KarasiewiczPaulinę PrzybyszKamilę MarciniakNatalię Kręcisz i Sandrę Kiepielę oraz Honorowych Dawców Krwi: Sandrę KipielęRafała KrzyżanowskiegoPaulinę PrzybyszHelenę Ścibut oraz Weronikę Michalską. Przepiękne statuetki otrzymali także sportowcy: Zuzanna Wiejaczka i Rafał Krzyżanowki.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesów, a wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia, optymizmu i trafnych decyzji w dorosłym życiu.

Monika Kantorska- Suty