Kolejne stowarzyszenia podpisały umowy

Ponad 110 tysięcy złotych rozdysponowano na kolejne stowarzyszenia realizujące zadania pożytku publicznego.

Spotkanie miało miejsce 13 lutego 2020 roku w gabinecie burmistrza Sławomira Napierały, a uczestniczyły w  nim cztery stowarzyszenia. Przedstawiciele stowarzyszeń informowali włodarza o zakresie swojej działalności, o osiągnięciach oraz problemach, z jakimi się zmagają. Burmistrz podziękował za dotychczasową pracę, wkład i wysiłek w działania profilaktyczne oraz podkreślił jak ważne są to zadania, a ich odzwierciedleniem są statystyki policyjne, w których obserwujemy znaczny spadek przestępczości wśród nieletnich.

Na realizację zadania pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” umowy podpisali:

  • LZS Skra Paterek  – na prowadzenie działalności poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych. Umowę na kwotę 31 000 zł podpisał Radosław Hyży – zastępca prezesa.
  • UKS Czwórka Nakło na program pn.: „Od przedszkolaka do pływaka. Nakielska liga pływania 2020” w kwocie 42 500 zł. Umowę podpisał Marcin Kuliński – prezes.
  • UKS WDK Paterek  otrzymał 5 500 zł na projekt pn. : „Siła to trening czyli tenis stołowy i kick boxing w UKS WDK Paterek”. Umowę podpisał Paweł Pałubicki – prezes.

Na zadanie pn. „Ochrona i promocja zdrowia, obejmująca  profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” dofinansowanie w wysokości 10 000 zł otrzymał UKS Czwórka Nakło – „Pływanie moim jedynym nałogiem, Zajęcia profilaktyczno-sportowe dla dzieci i młodzieży z gminy Nakło”

Kwota 23 000 zł na realizację programu „Działania Nakielskiego Klubu Abstynenta w promowaniu abstynencji oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin, a także wsparcie w utrzymaniu abstynencji” w ramach zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji” trafiła do Nakielskiego Klubu Abstynenta, który reprezentowali Bernard Ciepłuch – prezes i Jolanta Jachymczak – skarbik klubu.

foto2foto3foto4 foto6foto7foto5Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią