Kolejne wydarzenie w Sołectwie Karmelita

Księża z parafii pw. Wniebowzięcie NMP w Kcyni w obecności mieszkańców Sołectwa Karmelita dokonali poświęcenia przydrożnego krzyża, na którym zamontowana została nowa pasyjka Pana Jezusa. Spotkanie było także okazją do wspólnej rozmowy przy poczęstunku przygotowanym przez Panie z sołectwa.

Krzyż wcześniej został odnowiony i zakonserwowany. Koszt zakupu pasyjki pokryli chętni mieszkańcy, którzy przyłączyli się do wspólnej zbiórki pieniędzy. Sołtys Sołectwa Karmelita pan Tomasz Czopek dziękuje mieszkańcom za zaangażowanie w kolejne wydarzenie w sołectwie, a ks. Dziekanowi Michałowi Kosteckiemu i ks. wikariuszowi Ks. Stanisławowi Gajek za wspólną modlitwę.

tekst. Robert Koniec