Kolejni Grantobiorcy EFS z umowami

 

Powiat Nakielski, Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią, Tomasz Kwiatkowski Ośrodek Szkolenia Kierowców TOP Kwiatkowscy oraz Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE to kolejni realizatorzy projektów dofinansowanych przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem jest aktywizacja społeczna oraz społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu nakielskiego, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

W ramach projektów objętych grantami, wspomagających powrót na rynek pracy, odbędą się m.in. szkolenia i kursy zawodowe, staże, warsztaty motywacyjne oraz treningi kreowania własnego wizerunku. Ponadto Grantobiorcy zaplanowali również utworzenie klubu młodzieżowego, a także działania wspierające seniorów oraz osoby z niepełnosprawnością.

Zadania projektowe, na które podpisane zostały umowy w dn. 27.06.2019 r. i 28.06.2019 r., skierowane są w szczególności do kobiet pozostających bez pracy, osób powyżej 65 roku życia, dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz osób z niepełnosprawnością. Projekty realizowane będą od lipca oraz od września 2019 r. Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 562 889,80 zł.

Realizacja projektów dedykowanych mieszkańcom powiatu nakielskiego możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” ponad 3 mln zł na Projekt Grantowy pt. Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru powiatu nakielskiego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Monika Żydek – Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią