Koło Gospodyń Wiejskich Młode Łanki zaprasza na tradycyjny „Podkoziołek”

Koło Gospodyń Wiejskich Młode Łanki zapraszają na tradycję „Podkoziołka” z udziałem Zespołu Regionalnego Pałuki, które odbędą się we wtorek, 25 lutego 2020 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Łankowicach.

Biesiadę poprzedzą warsztaty kulinarne nawiązujące do tradycji Podkoziołka prowadzone przez KGW Sami Swoi. Warsztaty dedykowane dzieciom i rodzicom. Zapraszamy od 16.00.

PROJEKT PN. „PAŁUCKIE ( I NIE TYLKO) SPECJAŁY, ZWYCZAJE I OBYCZAJE” DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY KCYNIA W RAMACH KONKURSU OFERT NR 2/2020

materiał: KGW Młode Łanki