Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 16 marca 2020 roku

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  informuję, że Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz wszystkie jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu. Wprowadzam od dnia 16 marca 2020 roku następujące zasady:

 • Budynki Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. ks. Skargi 7 i ks. Skargi 6 oraz Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Gimnazjalnej 2 zostają wyłączone w zakresie bezpośredniego kontaktu z interesantami.
 • Wnioski i formularze są do pobrania przy wejściu do urzędu gminy, gdzie ustawiono też skrzynki na korespondencję bieżącą oraz dla działalności gospodarczej.
 • W sytuacjach wyjątkowych (np. przy zgłaszaniu zgonu), po uprzednim telefonicznym umówieniu się z kierownikiem danego wydziału, obywatel będzie mógł przybyć do urzędu.
 • Wprowadzony zostaje system pracy zdalnej dla części urzędników.
 • Jednocześnie zachęcam do korzystania z dostępnych narzędzi elektronicznych: poczty e-mail, ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • Komunikaty i informacje związane z aktualną sytuacją w naszej gminie publikowane są na: stronie internetowej urzędu (www.naklo.pl), profilu społecznościowym gminy na facebooku (facebook.com/gminanaklo), Radio Nakło.
 • Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy Nakło nad Notecią, w tym podatki, opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty geodezyjne i inne możliwe za pomocą bankowości elektronicznej na rachunek bankowy budżetu Gminy Bank Spółdzielczy O/Nakło nad Notecią Nr  39 8179 0009 0000 3014 2000 0680 lub na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach. Kasa gminy jest nieczynna.

Uruchomiono dedykowaną infolinię dla Mieszkańców naszej gminy pod numerem telefonu: 52 386 79 08 oraz 52 386 79 91

Kontakt z pracowniami urzędu możliwy jest drogą telefoniczną:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców – 52 386 79 10
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych – 52 386 79 37
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 52 386 79 75
  lub 52 386 79 73
 • Wydział Spraw Obywatelskich – 386 79 24 lub 52 386 79 22
 • Referat Gospodarki Przestrzennej – 52 386 79 89
 • Urząd Stanu Cywilnego – 52 386 79 62

Kontakt mieszkańców z Burmistrzem oraz Zastępcami możliwy jest wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 52 386 79 01.