KOMUNIKAT Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 czerwca 2019 roku

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie: rejestracji kandydatów w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku

Na podstawie § 12 ustęp 2 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych  z dnia 25 lutego 2019 roku, w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

W dniach od 4 do 5 lipca 2019 roku, w godzinach od 800 do 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Księdza Piotra Skargi 7, w pokoju nr 9 (Biuro Obsługi Mieszkańców), odbędzie się rejestracja kandydatów  na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Nakielskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomir Napierała