Łobżenica: „Anielski Pocałunek” kolejna książka Zbigniewa Noska

Pod tym tytułem ukazała się już szósta książka Zbigniewa Noska. Tym razem wraz z żoną Krystyną niezawodną ilustratorką tekstów zajęli się historią i kulturą ludową Łobżenicy oraz jej okolic. Dlaczego właśnie tam poszukiwali inspiracji do swych literackich i plastycznych zainteresowań?
Łobżenica, pełne uroku miasteczko w powiecie pilskim, należy do najbogatszych w materialne i kulturowe zabytki miejscowości na Krajnie. Zachowała nie tylko unikatowy układ urbanistyczny, najstarsze w Polsce sanktuarium maryjne oraz charakterystyczną dla sylwetki miasta wieżę ciśnień, ale także niezwykle interesującą historię oraz przebogatą tradycję ludową związaną z Krajną. Zafascynowała autorów społeczność miasteczka i okolicy szczególnie przywiązana do swojej małej ojczyzny i czująca się za nią odpowiedzialna. To oni, mieszkańcy Łobżenicy, poprzez liczne inicjatywy placówek kulturalnych oraz organizacji, skupiających miłośników miasta, upowszechniają pamięć o przodkach, budują własną tożsamość, kultywują dawne lokalne obyczaje i przekazują je następnym generacjom. Powszechnie bowiem panuje tu świadomość, że to od nich zależy, czy inni będą szanować miejscową historię i kulturę.
Dlatego z estymą, ale także poczuciem odpowiedzialności przyjęli propozycję Pani Iwony Matejczyk-Obremskiej, dyrektorki Gminnego Centrum Kultury, wspartą akceptacją Pana Piotra Łososia, burmistrza miasta, napisania niniejszej książeczki. Bez ich zaangażowania i finansowego wsparcia nigdy nie ujrzałaby ona światła dziennego.

„Anielski pocałunek” zawiera 16 opowieści z dziejów Łobżenicy i okolic oraz 16 legend, pochodzących z tego zakątka Krajny. Wydawcą książki jest Studium Grafiki Komputerowej ART.-WENA z Piły, a nabyć ją można w Gminnym Centrum Kultury w Łobżenicy.

 

Zbigniew Noska