Łobżenica: Kanalizacja sanitarna dla Witrogoszcza i Witrogoszcza Osady

Witrogoszcz i Witrogoszcz Osada – mieszkańcy tych miejscowości niebawem korzystać będą mogli z kanalizacji sanitarnej. Dzisiaj podpisana została umowa o wartości niemal 2,4 mln zł.

W ramach inwestycji powstanie sieć kanalizacyjna złożona z rurociągów grawitacyjnych, tłocznych, pompowni oraz „mini-przepompowni”, a także przyłączy do granic posesji. Nowo wybudowana kanalizacja sanitarna połączona zostanie z już istniejącą siecią w Luchowie. Dzisiaj Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś oraz Skarbnik Gminy Łobżenica Danuta Dubicka podpisali umowę na jej wybudowanie z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno Budowlanym „MPGK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wągrowcu.

Zdecydowana większość zadania, bo aż 95% kwoty to pozyskane przez naszą Gminę dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała część, prawie 120 tys. to wkład własny Gminy Łobżenica.

Nowa infrastruktura kanalizacyjna umożliwi mieszkańcom korzystanie z wygodnej i proekologicznej formy odprowadzania ścieków. Inwestycja ta jest wynikiem długoletniego zaangażowania władz samorządowych i determinacji w budowanie lepszej przyszłości naszej „małej ojczyzny”. Dzięki wsparciu z Polskiego Ładu projekt, na który czekamy od dawna, już niedługo stanie się rzeczywistością.

 

Jagoda Głąbicka-Kubik UM Łobżenica