Major Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy odwiedził uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

26 września 2022 roku Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni – Pani Katarzyna Kluczyńska przywitała w naszej szkole majora Bogdana Lewandowskiego szefa wydziału rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. W trakcie spotkania uczniowie klasy maturalnej – klasa 4EIg – uzyskali informacje na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, służby kandydackiej i zawodowej. Podczas prezentacji mjr Lewandowski przedstawił warunki i kryteria przyjęcia do wojska, wspomniał także o przywilejach wynikających z bycia żołnierzem. Dziękujemy za spotkanie i ciekawą lekcję w ramach doradztwa zawodowego.

Tekst: K. Łyszczarz