Maturzyści z nakielskiej Żeglugi o swoich regionach

488

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią w zawodach technik portów i terminali oraz żeglugi śródlądowej na zakończenie kursu rozszerzonej nauki geografii stworzyli prezentacje promujące walory środowiska geograficznego swojego regionu.

Uczniowie nakielskiej Żeglugi pochodzą nie tylko z powiatu nakielskiego, ale również z sąsiednich województw.

Prezentacje uczniowskie ukazywały nie tylko walory przyrodnicze swoich miejscowości, ale również aspekty materialnego i niematerialnego środowiska antropogenicznego, które jest elementem szeroko pojętego środowiska geograficznego.

W swoich pracach uczniowie wykorzystali informacje zaczerpnięte z kronik szkolnych, parafialnych oraz straży pożarnej. Często przeprowadzali wywiady z najstarszymi mieszkańcami swoich miejscowości. Dobrze poradzili sobie z wykorzystaniem geoportali. Uczniowie wykazali się różnorodnym podejściem do zaprezentowania swojego regionu. Oprócz tradycyjnej formy prezentacji często tworzyli plany wycieczek po regionie, ukazując przyjeżdżającym piękno krajobrazu, gatunki fauny i flory oraz zaznajamiając z lokalną historią, tradycją, gwarą i kuchnią.

Zadaniem uczniów było również odnieść się do miejsc rekreacji i sposobów spędzania wolnego czasu mieszkańców. Dużą wartością wielu prac było przekazanie informacji na temat aktywności społeczności lokalnej w ramach działalności stowarzyszeń, parafii, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straż pożarnych, domów kultury oraz rad sołeckich. Niejednokrotnie informacje te zostały przekazane z własnego doświadczenia i opowiadały o zaangażowaniu się naszej młodzieży w życie społeczne i parafialne w swoich miejscowościach.

Uczniowie zgodnie podkreślają, że projekt umożliwił im dotarcie do wielu informacji, które nie były im wcześniej znane. Na szczególną uwagę zasługują prace następujących abiturientów:

Julia Iciek kl. 4 PS

Weronika Baranowska kl. 4 PS

Eliza Flig kl. 4 PS

Katarzyna Panfil kl. 4 PS

Klaudia Piechowiak kl. 4 PS

Szymon Chuchla kl. 4 TŻ

Sonia Ohlow kl. 4 PS

Tomasz Piotrowski kl. 4 TŻ

Michał Kowalczyk kl. 4 PS

Julia Drychta kl. 4 PS

Magdalena Mylcarek kl. 4 PS

Sebastian Nowakowski kl. 4 TŻ

Michał Wiśniewski ZSŻŚ w Nakle nad Notecią