Minikowo: Krajowe Dni Pola 2020 – zapowiedź filmowa

Krajowe Dni Pola 2020 to unikalne w skali kraju wydarzenie, inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i możliwość utrzymania się tego stanu 20-23 czerwca 2020 r., w czasie kiedy będą miały miejsce główne wydarzenia związane z Krajowymi Dniami Pola powoduje konieczność wprowadzenia rozwiązań, które umożliwią wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem zwiedzanie kolekcji odmian w sposób zdalny.

Dlatego też  przeprowadzimy w internecie „na żywo” w dniach 20-21 czerwca relację z Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Przeprowadzimy także on-line w dniach 22-23 czerwca konferencję związaną tematycznie z Dniami Pola. Działania te będą swego rodzaju kulminacją wydarzeń, którą już teraz poprzedzają  merytoryczne oraz informacyjne relacje video z poletek. Tworzymy także rozwiązania, które umożliwią zwiedzanie pełnej kolekcji demonstracyjnej i odmianowej online. Tak więc każdy Uczestnik Krajowych Dni Pola 2020 na naszej stronie internetowej otrzyma informacje, które  prezentowaliby Partnerzy Dni Pola na swoich fizycznych stoiskach. Zarówno odmiany prezentowanych gatunków roślin uprawnych jak i demonstracje związane z ochroną roślin i nawożeniem zostaną odpowiednio opisane, udokumentowane i zaprezentowane odbiorcom.

Nowa formuła organizacji Krajowych Dni Pola 2020 to po raz kolejny unikalne rozwiązanie, pozwalające dotrzeć z pełną informacją o wydarzeniu do wszystkich zainteresowanych. Przebieg relacji transmitowanej w internecie “na żywo” jaki i przebieg konferencji on-line będą mogli śledzić rolnicy w całym kraju, a gdy w czasie transmisji będzie to niemożliwe również obejrzeć nagranie w dogodnym dla siebie czasie.

Informacje związane z agrotechniką, nawadnianiem,  ochroną i nawożeniem roślin będziemy przekazywali na bieżąco również w lipcu, sierpniu i wrześniu i październiku. W relacjach z wydarzanie znajdą się informacje o stanie prezentowanych roślin oraz informacje z przebiegu wegetacji gatunków później schodzących z pola, w tym ziemniaków, soi, kukurydzy i buraków cukrowych.

Ważne terminy:

20-21.06.2020 r. Krajowe Dni Pola 2020 – relacja “na żywo”, on-line

22.06.2020 r. Wideokonferencja Krajowe Dni Pola – dzień 1

Debata: Zagrożenia i wyzwania stojące przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody

Blok 1 Precyzyjnie zakręceni – rolnictwo okiem młodych rolników

Blok 2 Gleba jako najważniejszy zasób gospodarstwa

Blok 3 Nawożenie i ochrona roślin

23.06.2020 r. Wideokonferencja Krajowe Dni Pola – dzień 2

Debata: Jak poprawić bezpieczeństwo białkowe kraju?

Blok 1 Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt

Blok 2 Uprawa soi w Polsce

Blok 3 Efektywne gospodarowanie użytkami zielonymi

✔SOCIALMEDIA

→https://dnipola.kpodr.pl/

→https://www.kpodr.pl/

→https://www.facebook.com/kpodr/

→https://www.instagram.com/krajowe_dni_pola_2020/?hl=pl

Serdecznie zapraszamy!

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie