Mrocza: Natalia Zmudzińska powołana na skarbnika. Zastąpiła Małgorzatę Konkowską-Górecką

W dniu 17 lipca 2020 roku podczas obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Mroczy podjęto uchwałę o odwołaniu ze stanowiska dotychczasową Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza Małgorzatę Konkowską-Górecką. Na to stanowisko została powołana Natalia Zmudzińska, która do tej pory była Kierownikiem Referatu Finansowo-Budżetowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy.

źródło: UMiG Mrocza