Mrocza: Zebranie Sołectwa Jeziorki Zabartowskie

Dnia 21 września 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich o godzinie 1800 odbyło się zebranie wiejskie, które poprowadził Sołtys Sołectwa Pan Jakub Długołęcki

W zebraniu uczestniczyło 7 uprawnionych mieszkańców, a także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Pan Waldemar Chudzik, oraz Radni Rady Miejskiej w Mroczy Pan Tomasz Tarnolicki, Arkadiusz Lange, Krzysztof Lepper.

Na początku Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres między zebraniami, do którego nie było uwag.  Kolejnym tematem zebrania było rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2023 r. Środki w wysokości 20,607,66 zł przeznaczono na realizację następujących przedsięwzięć:

– Integracja społeczna mieszkańców – 7607,66 zł,

– Utrzymanie dróg gminnych poprzez zakup kruszywa – 3.000,00 zł,

– Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD – 3.300,00 zł,

– Remont wiaty przystanku autobusowego – 3.700,00 zł,

– Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw w Rajgrodzie– 3.000,00 zł,

Głównym tematem wolnych głosów i wniosków był stan dróg gminnych znajdujących się na terenie sołectwa, drogi powiatowej Witosław-Mrocza, dodatek węglowy. Następnie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w skrócie przedstawił koszty remontu oczyszczalni ścieków w Mroczy. Zebranie zakończono o 19:15.

Autor: Jakub Długołęcki UMiG w Mroczy