Na straży porządku. Interwencja strażników miejskich w Gorzeniu

W dniu 05-05-2020 roku strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, iż mieszkaniec Gorzenia składuje na swojej posesji odpady, w tym części samochodowe. Przeprowadzona przez strażników miejskich kontrola wykazała ciąg nieprawidłowości, do których doprowadził właściciel nieruchomości użytkując ją od 7 lat. Stwierdzono między innymi brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, brak numeru porządkowego posesji, brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Właściciel nie złożył także odpowiedniej deklaracji do Urzędu Miasta i Gminy dotyczącej gospodarki odpadami. Za swoje dotychczasowe postępowanie i zaniechanie obowiązków właściciela nieruchomości mieszkaniec Gminy został ukarany mandatem karnym w wysokości 700 złotych. Otrzymał również od strażników miejskich polecenie pisemne na uregulowanie nieprawidłowości i usunięcie odpadów z tej posesji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Straż Miejska w Nakle nad Notecią