Nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na lata 2020-2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż w związku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na lata 2020-2023, w dniu 8 stycznia 2020 roku zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego kolejne ogłoszenie w sprawie naboru na członków Rady.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią (ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią).

Zgłoszenia mogą być składane przez organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu nakielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać pełną nazwę jednostki zgłaszającej, imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz pełnioną funkcję w jednostce zgłaszającej oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  2. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
  4. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. ocena realizacji programów,
  6. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Nakielskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia mogą być składane w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia Starosty w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Marek Durałek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią