Nakło nad Notecią: e-Spotkanie z ekspertami

15 maja 2020 roku miało miejsce kolejne spotkanie z ekspertami Związku Miast Polskich. Z racji pandemii wszystko odbywało się drogą elektroniczną.

Celem spotkania było omówienie i podsumowanie pierwszej części projektu działań rozwojowych Gminy Nakło nad Notecią w ramach programu pn. „ROZWÓJ LOKALNY”. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Sławomir Napierała, zastępca burmistrza Piotr Kalamon, sekretarz Krzysztof Kopiszka, członkowie zespołu roboczego ds. projektu, a także eksperci: Jakub Jaźwiec, Zdzisław Czucha oraz Grzegorz Kamiński.

Podczas spotkania omówiono przeprowadzoną diagnozę Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz podsumowano etap działań diagnostycznych.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią