Nakło nad Notecią: Pierwsze umowy w ramach Projektu Grantowego PROW podpisane!

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 12 czerwca 2020 r. zawarło pierwsze 3 umowy o powierzenie grantów na realizację oddolnych inicjatyw przyczyniających się do pobudzenia aktywności mieszkańców powiatu nakielskiego.

W ramach dużego Projektu Grantowego pt. „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk promuje obszar LSR, wzmacnia lokalny kapitał społeczny oraz przyczynia się do zachowania lokalnego dziedzictwa” zrealizowanych zostanie łącznie aż 15 zadań, których wykonanie LGD powierzyło – w drodze konkursu nr 1/2019/G – organizacjom pozarządowym z regionu.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się przedsięwzięcia edukacyjne, rekreacyjne, szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz wydarzenia kulturalne. Ponadto w projekcie przewidziane zostały: wydanie publikacji promujących Krajnę i Pałuki oraz zakup strojów historycznych.

Udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu Grantowego jest bezpłatny. Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy powiatu nakielskiego, w szczególności dzieci oraz osoby starsze. Rekrutacje do małych projektów już wkrótce. Szczegółów należy szukać u poszczególnych Grantobiorców.

Pierwsze umowy podpisali i do realizacji zadań przygotowują się:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „NASZA KRAJNA I PAŁUKI”:
  • Wydanie publikacji „Walory przyrodnicze Krajny i Pałuk” służącej promowaniu obszaru objętego LSR.
  • ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO – organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk.
  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Witosławia i Okolic „PRAWDZIC” – Organizacja przedsięwzięcia edukacyjno-rekreacyjnego „Letnich warsztatów na Krajnie” służącego wzmocnieniu kapitału społecznego dzieci i młodzieży z gminy Mrocza.

Projekt Grantowy realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 171 810,00 zł.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią