Nakło nad Notecią: Podpisano umowę na realizację projektu „Klub Młodzieżowy – Mowianki”

Dzisiaj, 30 listopada 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Partnerstwa dla Krajny i Pałuk podpisano umowę o powierzeniu grantu na realizację projektu objętego grantem „Klub Młodzieżowy – Mowianki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działania 1.1 włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi: 50.508,80 zł i obejmuje środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości nie większej niż 47.858,80 zł.

W imieniu Powiatu Nakielskiego umowę podpisali: Tadeusz Sobol starosta nakielski, Tomasz Miłowski wicestarosta oraz Irena Pilarska skarbnik Powiatu Nakielskiego.

tekst i zdjęcia: Dariusz Wojciechowski

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).