Nakło nad Notecią: Przebudowa drogi w Małocinie, umowa podpisana

W dniu 18 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią podpisano umowę na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Małocinie.

Na ogłoszony przetarg nieograniczony wpłynęło aż siedem ofert. Najwyższa kwota za wykonanie zadania to ok. 379 tys. zł, najniższa ponad 176 tys. zł. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła nakielska firma Agnieszka Szymczak. Przebudowana zostanie droga dojazdowa do gruntów ornych w Małocinie na odcinku 584 mb. Koszt robót to 176 162,72 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić z dniem 25 września. Wykonawca udziela na inwestycję 6-letnią gwarancję.

Umowę ze strony zamawiającego podpisał burmistrz Sławomir Napierała przy kontrasygnacie skarbnika Tomasza Angielczyka, ze strony wykonawcy pełnomocnik Rafał Szymczak.

foto2źródło: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią