Nakło nad Notecią: Ruszy budowa węzła przesiadkowego i lądowiska

Zapowiadana budowa lądowiska dla helikopterów oraz parkingów w Nakle nad Notecią wchodzi w fazę realizacji.

W drodze udzielenia zamówienia publicznego bez negocjacji, w dniu 9 lutego 2024 roku, burmistrz Sławomir Napierała podpisał umowę z firmą Mirosława Januszewskiego z Witunii na „budowę węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w gminie Nakło nad Notecią”. Mowa tu o terenie przy ul. Noteckiej – naprzeciw stacji paliwowej. Powstanie tam lądowisko dla helikopterów lotniczego pogotowia ratowniczego, będą parkingi, jezdnia oraz ciągi pieszo-rowerowe i strefa rekreacyjna (ławki, stoliki). Usunięty zostanie słup napowietrznej linii energetycznej, a kabel będzie wpuszczony w ziemię. Nie będzie wycinki drzew, a jedynie uporządkowanie terenu porośniętego obecnie dzikorosnącą niską zielenią. Grunt zostanie wymieniony do głębokości 2 m, a teren odwodniony.

Koszt inwestycji to 3 761 522,77 zł brutto. Wykonawca ma 7 miesięcy na wykonanie prac. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 6 lat, natomiast na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i na zieleń – rok.

 

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

zdjęcia: Szymon Niemczewski