Nakło nad Notecią: Skorzystaj z dotacji na utylizację azbestu

Termin składania deklaracji przez zainteresowanych – do 30 kwietnia 2024 r.         Miejsce składania deklaracji:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 7, pokój nr 9
 • lub przesłać:
  – mailem: urzad@gmina-naklo.pl
  – na  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą:  epuap.gov.pl
  Adres skrytki: /3j46t3ifpe/SkrytkaESP
  Sprawa: Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Podmioty mogące pozyskać dotację

 • Dofinansowanie na realizację zadań może zostać przyznane każdemu właścicielowi lub posiadaczowi obiektu budowlanego zawierającego azbest zlokalizowanego na terenie Gminy Nakło nad Notecią z wyłączeniem beneficjentów Części 2 Programu pn. Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych, którym Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (K-POR ARMiR) udzielił dofinansowania w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Działania A1.4.1.
 • Zadanie będzie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy współudziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozyskanych przez Gminę Nakło nad Notecią w formie dotacji w wysokości 490,00 zł brutto do każdej tony odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania.

Ostateczny termin wykonania demontażu dachu  – do 30 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. .P. Skargi 7 – pokój 13A lub pod nr tel. 52 386 79 73 lub 669 001 651.

Załączniki
Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią