Nakło nad Notecią: Stowarzyszenia otrzymały wsparcie

252

W nakielskim urzędzie miasta i gminy podpisano kolejne umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadań publicznych.

W dniach 15. i 16. lutego 2021 roku kolejnych 9 beneficjentów wyłonionych w otwartym konkursie ofert nr 1 na wykonywanie zadań pożytku publicznego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podpisało kontrakty. Łącznie rozdysponowano kwotę 84 800 zł.

Środki przyznano:

  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Nakło nad Notecią  otrzymała dotację w kwocie 1 500 zł na realizację projektu „W harcerskim kręgu”.
  • Ludowy Zespół Sportowy SKRA Paterek otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 22 000 zł na zadanie „Prowadzenie działalności przez klub sportowy LZS SKRA Paterek w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rozwój różnych dyscyplin sportowych poprzez uczestnictwo w rozgrywkach ligowych, turniejach i imprezach sportowo-rekreacyjnych.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Nakle nad Notecią na projekt zatytułowany „Organizacja i przygotowanie Orkiestry Dętej OSP w Nakle nad Notecią do działalności koncertowej” otrzymała dotację w kwocie 12 000 zł.
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na realizację projektu „Rodzina wolna od Nałogów” otrzymało dofinansowanie w kwocie 13 000 zł oraz 1 000 zł na zadanie „VIII Wojewódzkie Międzywarsztatowe Zawody Osób Niepełnosprawnych w Boccię”.
  • Nakielski Klub Abstynenta na zadanie „Działania Nakielskiego Klubu Abstynenta w promowaniu abstynencji oraz udzielania pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin, a także wsparcie w utrzymaniu abstynencji” otrzymał kwotę 24 000 zł.
  • Uczniowski Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego Dance Academy Bydgoszcz otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 000 zł na realizację zadania „Nakło żyje tańcem”.
  • Uczniowski Klub Sportowy WDK Paterek otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 500 zł na realizację zadania „Gramy w tenisa i walczymy czyli profesjonalne treningi tenisa stołowego i kick boxingu w UKS WDK Paterek”.
  • Towarzystwo Przyjaciół Nakła otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 800 zł na zadanie „Z dzieciństwa naszych dziadków”.
  • Klub Sportowy DZIKI Kazin otrzymał dotację w wysokości 3 000 zł na realizację zadania „Aktywizacja sportowa młodzieży i dorosłych przez uczestnictwo w regularnych treningach hokejowych”.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią