Nakło nad Notecią: To już dzisiaj, turniej szachowy pod chmurką

  1. ORGANIZATOR:

– Nakielski Sport Sp. z o.o.

– Pizzeria „Na Talerzu” Nakło nad Notecią.

  1. CEL ZAWODÓW:

– Integracja środowiska szachowego w regionie i w województwie, podnoszenie poziomu gry i popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

– Zapewnienie alternatywnych form aktywności umysłowej.

– Promocja Regionu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

  1. TERMIN I MIEJSCE:

– Zawody odbędą się w sobotę 17.07.2021 r. na terenie Kawiarenki Letniej na Rynku Głównym w Nakle nad Notecią od godziny 10.00 do 14.00.

  1. UCZESTNICTWO:

– W zawodach mogą uczestniczyć wszystkie chętne osoby, bez względu na wiek, płeć, przynależność klubową czy miejsce zamieszkania.

– Liczba miejsc ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

– Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim 9 rund, a czas wynosić będzie    10 min. Na zawodnika.

  1. OCENA WYNIKÓW:

– W turnieju o kolejności zajętych miejsc decydują następująco: suma zdobytych punktów, średni Bochholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, bezpośredni pojedynek.

– Wszyscy zawodnicy startują w ramach jednej grupy, natomiast klasyfikacja końcowa obejmowała będzie poszczególne grupy wiekowe.

  1. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:

– Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.07.2021 r. do godziny 19.00 u Sędziego Głównego FA Jarosława Wiśniewskiego pod numerem tel: 609 992 909 lub adresem e-mail: 76jarwis@gmail.com lub na serwisie turniejowym na platformie chessarbitter: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1959/

– W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, klub lub miejscowość, z której zawodnik pochodzi.

– W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

  1. FINANSOWANIE:

– Wpisowe do zawodów wynosi 10 zł od każdej ze startujących osób, bez względu na wiek czy płeć i będzie pobierane na miejscu.

  1. NAGRODY:

– Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji ogólnej przewiduje się puchary, dyplomy. Dodatkowo za miejsca I-X nagrody rzeczowe.

– Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety.

– Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszego juniora do lat 14.

– Puchar i nagroda rzeczowa dla juniora do lat 18.

– W przypadku pozyskania środków finansowych, pozostali uczestnicy otrzymają upominek.

  1. INNE:

– Organizator zapewnia sprzęt do gry oraz środki do dezynfekcji.

– Turniej będzie się odbywał na wolnym powietrzu, toteż proszę rozważyć możliwości zmian pogodowych.

– Podczas gry nie ma konieczności noszenia maseczki ochronnej.

– Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego Mistrzostw. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, clelm sprawnego przeprowadzenia zawodów.

– Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie, rodzice i szkoleniowcy. Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

– Turniej nie jest zgłoszony do FIDE.

– Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu ChessArbiter oraz publikację wizerunku w fotorelacjach.

Jarosław Wiśniewski